top of page

Algemene voorwaarden Dogs&zo

Uw hond dient ten alle tijd ingeënt zijn. Het inentingsboekje dient u tijdens de eerste les mee te nemen zodat deze gecontroleerd kan worden. Als u uw hond heeft laten titeren dient u hiervan het bewijs mee te nemen. Titeren is bij onze hondenschool ook een geldig entingsbewijs.

Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid zo snel mogelijk door te geven.

Dogs&zo is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte of eventueel verlies van uw hond.

U dient een WA-verzekering te hebben waar uw hond in is opgenomen. Dogs&zo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die door uw hond, uzelf of uw gezinsleden wordt aangericht op of rond het trainingsveld. Dit geldt ook voor schade aan derden en materialen.

 

U traint ten allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.

 

Mocht er geconstateerd worden dat u uw eigen hond of een hond van een andere cursist slaat, schop of op een andere wijze mishandelt, dan wordt u direct van het terrein verwijderd zonder restitutie van het cursusgeld.

 

Er wordt enkel gebruik gemaakt van een niet slippende halsband of tuig met een normale lijn. Materialen als halti’s of anti trektuigen enkel in overleg. Materialen zoals slipkettingen en dergelijke zijn niet toegestaan.

 

Het is niet toegestaan om de hond met elkaar te laten spelen los en/of aan de lijn zonder toestemming van de instructeur.

 

Als uw hond een ongelukje heeft op en rond ons veld dient u dit op te ruimen en te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak. Zorg dus voor poepzakjes.

 

Speeltje die gebruikt worden in de les moet een speeltje zijn die u samen vast kunt houden en die niet piept. Bijvoorbeeld een flostouw.

 

Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.

 

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden aangelijnd te zijn mits de instructeur anders aangeeft.
 

In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

 

Tijdens de lessen is het verboden te roken.

 

Door in te schrijven voor een van onze cursussen, verklaart u akkoord te gaan met de geldende huisregels.

 

Bent u verhindert komt de les te vervallen, geeft de instructeur aan dat de les niet door gaat schuift het lesschema een week door.

Bij het invullen van het contact / aanmeldformulier gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. U kunt u hiervoor ten alle tijden afmelden door een mail te sturen aan info@dogsenzo.nl

bottom of page